1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ulkebøl Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Ringgade 83 st tv
6400 Sønderborg

Næstformand, Kontaktperson
Grundtvigsparken 80
6400 Sønderborg
 

Kasserer
Mommarkvej 27
Vollerup
6400 Sønderborg
 

Menigt medlem
Langløkke 28
Høruphav
6470 Sydals
 

Menigt medlem
Damager 9
Ulkebøl
6400 Sønderborg
 

Menigt medlem
Østerkobbel 82
6400 Sønderborg
 

Menigt medlem
Skovlyk 2A
Vollerup
6400 Sønderborg
 

Menigt medlem
Poppelhegnet 23
Ulkebøl
6400 Sønderborg
 

Sognepræst
Hjortevej 29
Sundsmark
6400 Sønderborg
 
 30481741
efter aftale, også ungdomspræst i Unge huset, Kaplenivej 4, Ulkebøl.
Tamira Mariann Jørgensen

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bjørnemosen 1
Ulkebøl
6400 Sønderborg
 
 74423896
Efter aftale Fridag om fredagen
Charlotte Ringsing-Pedersen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ulkebøl Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 57953314
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk