Menighedsråd

Ulkebøl Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ulkebøl Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8992@SOGN.DK
CVR-nummer: 57953314

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Kaplenivej 22
Ulkebøl
6400 Sønderborg
Næstformand, Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen
Bispeparken 32
Ulkebøl
6400 Sønderborg
Kirkeværge
Mommarkvej 47
Vollerup
6400 Sønderborg
Kasserer
Præstegårdsvej 62
Ulkebøl
6400 Sønderborg
Kontaktperson
Nørremark 7
Kær
6400 Sønderborg
Menigt medlem
Mommarkvej 27
Vollerup
6400 Sønderborg
Medlem af valgbestyrelsen
Bispeparken 40
Ulkebøl
6400 Sønderborg
Medlem af valgbestyrelsen
Grundtvigsparken 29
6400 Sønderborg
Menigt medlem, Orlov
Åbovej 2
6372 Bylderup-Bov
Menigt medlem
Kær Bygade 3
Kær
6400 Sønderborg
Sognepræst
Hjortevej 29
Sundsmark
6400 Sønderborg
Tlf: 30481741
efter aftale, også ungdomspræst i Unge huset, Kaplenivej 4, Ulkebøl.
Sognepræst (kirkebogsfører)
Bjørnemosen 1
Ulkebøl
6400 Sønderborg
Tlf: 30680244
Efter aftale Fridag om fredagen

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.