1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ulkebøl Sogns Menighedsråd

Formand
Kaplenivej 22
Ulkebøl
6400 Sønderborg
 

Næstformand, Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen
Bispeparken 32
Ulkebøl
6400 Sønderborg
 

Kirkeværge
Mommarkvej 47
Vollerup
6400 Sønderborg
 

Kasserer
Præstegårdsvej 62
Ulkebøl
6400 Sønderborg
 

Kontaktperson
Nørremark 7
Kær
6400 Sønderborg
 

Menigt medlem
Mommarkvej 27
Vollerup
6400 Sønderborg
 

Medlem af valgbestyrelsen
Bispeparken 40
Ulkebøl
6400 Sønderborg
 

Medlem af valgbestyrelsen
Grundtvigsparken 29
6400 Sønderborg
 

Menigt medlem, Orlov
Åbovej 2
6372 Bylderup-Bov
 

Menigt medlem
Kær Bygade 3
Kær
6400 Sønderborg
 

Sekretær - ikke medlem
Elstrup Overby 16
6430 Nordborg
 

Sognepræst
Hjortevej 29
Sundsmark
6400 Sønderborg
 
 30481741
efter aftale, også ungdomspræst i Unge huset, Kaplenivej 4, Ulkebøl.

Sognepræst (kirkebogsfører)
Bjørnemosen 1
Ulkebøl
6400 Sønderborg
 
 30680244
Efter aftale Fridag om fredagen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ulkebøl Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 57953314
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk