Menighedsråd

Uldum-Langskov Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Uldum-Langskov Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7900@SOGN.DK
CVR: 22601717

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Vestervang 1
Ølholm
7160 Tørring
Tlf: 29921114
Næstformand
Industrisvinget 5
7171 Uldum
Sekretær
Vejlevej 24
Ølholm
7160 Tørring
Tlf: 30704057
Aften
Menigt medlem, Orlov
Kærvejen 24
7171 Uldum
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Banevænget 6
Ølholm
7160 Tørring
Kasserer
Vejlevej 20
Ølholm
7160 Tørring
Kontaktperson
Vestervang 2
Ølholm
7160 Tørring
Menigt medlem
Skolegade 14
7171 Uldum
Formand for valgbestyrelsen
Solfang 9
7160 Tørring
Kirkeværge
Lærkevej 4
7171 Uldum
Menigt medlem, Orlov
Rosenvænget 4
7171 Uldum
Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 20971202 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.