Menighedsråd

Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7699@SOGN.DK
CVR: 34780358

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Damsager 7
Ulbølle
5762 Vester Skerninge
Næstformand, Kasserer
Blanchestræde 13A
5762 Vester Skerninge
Menigt medlem
Kirsebærhaven 15
5762 Vester Skerninge
Menigt medlem
Fåborgvej 7
5762 Vester Skerninge
Menigt medlem
Langegyde 48
5762 Vester Skerninge
Menigt medlem
Mynderup Hestehave 14
5762 Vester Skerninge
Menigt medlem
Karl Madsensvej 4
Ulbølle
5762 Vester Skerninge
Medlem af valgbestyrelsen
Mynderup Hestehave 14
5762 Vester Skerninge
Menigt medlem
Karl Madsensvej 4
Ulbølle
5762 Vester Skerninge
Menigt medlem
Gundestrupvej 2
5762 Vester Skerninge
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Bejerholmsvej 6
5762 Vester Skerninge
Sognepræst (kirkebogsfører)
Fåborgvej 20
5762 Vester Skerninge
Tlf: 62241109
Træffes bedst tir. og tor. kl. 15-17 Mandag er fridag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.