Menighedsråd

Uhre Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Uhre Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9282@SOGN.DK
CVR: 23548828

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Uhre Byvej 37
7330 Brande
Tlf: 22510678
Næstformand
Nørregårdsvej 59
7330 Brande
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Karstoftvej 7
7330 Brande
Menigt medlem
Karstoftvej 3
7330 Brande
Kirkeværge, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Uhrevej 19
Uhre
7330 Brande
Sognepræst (kirkebogsfører)
Storegade 10
7330 Brande
Tlf: 97180191
Sognepræst
Brandlundvej 13
7330 Brande
Tlf: 29622901
Overenskomstansat sognepræst
Gl Thyregodvej 18
7330 Brande
Tlf: 20283091

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.