1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Uhre Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Uhre Byvej 37
7330 Brande
 

Næstformand
Nørregårdsvej 59
7330 Brande
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Karstoftvej 7
7330 Brande
 

Menigt medlem
Karstoftvej 3
7330 Brande
 

Kirkeværge, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Uhrevej 19
Uhre
7330 Brande
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Storegade 10
7330 Brande
 
 97180191

Sognepræst
Brandlundvej 13
7330 Brande
 
 29622901

Overenskomstansat sognepræst
Gl Thyregodvej 18
7330 Brande
 
 20283091

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Uhre Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 23548828
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk