UHRE KIRKE (Åbningstider)

Kirken er dagligt åben fra kl. 7.30 - 17 i perioden 1. marts - 1. november.

Uhre Byvej 31, 7330 Brande

Ønskes der en guidet fremvisning, kontakt venligst sognepræst Arne Holst-Larsen mobilnr. 40 93 82 91.

Uhre kirke blev indviet 1. aug. 1920. Baggrunden for kirkebyggeriet var, at der i en årrække var kommet flere mennesker til egnen. En femtedel af udgifterne til byggeriet blev dækket af indsamling blandt Uhres borger.

Kirken er kvadratisk og overgang fra skib til kor ses kun ved, at koret er lidt smallere – altså et rum, hvor præst og menighed er tæt på hinanden.

Kirken fik først et orgel i 1944. Indtil da benyttede man et harmonium. I 2007 fik kirken et helt nyt orgel.

I 1993 gennemgik kirken en omfattende restaurering. Der blev sat et glasmosaik i Østvæggen. Kunstneren valgte i samråd med menighedsråd og præster et motiv, og ud fra det blev farverne i kirken valgt. Kirkerummet har grøn som sin grundfarve, og de brydes af blå, gul og rosa . Hver farve i kirken har sin egen betydning – vækst, frodighed, påske og opstandelse.

Alterbordet er fra 1993 og er en spinkel opbygning med metalrør og en glasplade. Alterstagerne, den syvarmede lysestage og dåbsfadet er alle genstande, der er skænket af private.

 

Uhre Kirke