Menighedsråd

Ugerløse Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ugerløse Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7289@SOGN.DK
CVR: 59467913

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Lilleskovvej 25
4350 Ugerløse
Tlf: 28800430
Næstformand
Idrætsvej 13
Undløse
4340 Tølløse
Sekretær, Kontaktperson
Toftegårdsvej 21
4350 Ugerløse
Kasserer
Kirkevej 3
4350 Ugerløse
Medlem af valgbestyrelsen
Sorøvej 106
4350 Ugerløse
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Kirkevej 3
4350 Ugerløse
Tlf: 26846791

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.