Menighedsråd

Ubjerg Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ubjerg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9040@SOGN.DK
CVR: 15109114

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Den Gamlevej 11
Sæd
6270 Tønder
Tlf: 74 72 42 48 el.21494187
Næstformand
Sønderbækvej 12
Sæd
6270 Tønder
Tlf: 22388617
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Kløvermarken 90
6360 Tinglev
Tlf: 81867166
Kirkeværge, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Søndersøvej 1
Ubjerg
6270 Tønder
Tlf: 74 72 14 84
Kirkeværge og kasserer
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Stenvej 6
Sæd
6270 Tønder
Tlf: 42504539
Provst
Sønderbyvej 24
Møgeltønder
6270 Tønder
Tlf: 24411704
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkepladsen 3
6270 Tønder
Tlf: 20 35 79 53
Sognepræst
Kirkepladsen 7
6270 Tønder
Tlf: 20 35 79 50
Sognepræst
Kirkepladsen 5
6270 Tønder
Tlf: 20 35 79 64

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.