1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tyrstrup Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Højskovgårdvej 19
6070 Christiansfeld
 
 41122733

Næstformand
Skovparken 41
6070 Christiansfeld

Menigt medlem
Vestervang 21
6070 Christiansfeld

Kirkeværge
Luneparken 22
6070 Christiansfeld

Menigt medlem
Krogagervej 20
6070 Christiansfeld

Menigt medlem
Luneparken 57
6070 Christiansfeld

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Præstegaardsvej 3
6070 Christiansfeld

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Kampesmose 42
6070 Christiansfeld

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Fjordvej 33
Strandhuse
6000 Kolding
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Haderslevvej 3
6070 Christiansfeld
 
 74561321
Træffes ikke mandag.

Overenskomstansat sognepræst
Carl Plougs Vej 68
6000 Kolding

Overenskomstansat sognepræst
Gl. Kongevej 9
6070 Christiansfeld
 
Tlf.: 51488181

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tyrstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67103513
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk