1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tyvelse-Vrangstrup-Aversi-Tybjerg-Sandby Sognes Menighedsråd

Formand
Assendrupvej 5
Tybjerglille
4160 Herlufmagle
 

Næstformand
Batteriet 11
4100 Ringsted
 

Kirkeværge(Sandby Kirke)
Sandbyparkvej 14
4171 Glumsø
 

Kirkeværge(Aversi Kirke)
Lillevang 32
Sneslev
4100 Ringsted
 

Kirkeværge(Tyvelse Kirke)
Åvej 14
Tyvelse
4171 Glumsø
 

Kasserer
Møllebækvej 1
Tyvelse
4171 Glumsø
 

Kontaktperson
Tyvelse Bygade 24
Tyvelse
4171 Glumsø
 

Menigt medlem
Vrangstrupvej 59
Vrangstrup
4171 Glumsø
 

Menigt medlem
Vrangstrupvej 83
Vrangstrup
4171 Glumsø
 

Menigt medlem
Tornelundsvej 13
Aversi
4690 Haslev
 

Menigt medlem
Tybjergvej 20
Tybjerg
4160 Herlufmagle
 

Menigt medlem
Sandbyparkvej 14
4171 Glumsø
 

Menigt medlem
Smedebakken 22
Tybjerglille Bakker
4160 Herlufmagle
 

Menigt medlem
Ølsevej 3
Sandby
4171 Glumsø
 

Menigt medlem
Tyvelsevej 100
Sandby
4171 Glumsø
 

Menigt medlem
 

Kirkeværge - ikke medlem(Tybjerg Kirke)
Plantagevej 7
Tybjerglille Bakker
4160 Herlufmagle
 

Kirkeværge(Vrangstrup Kirke), Formand for valgbestyrelsen
Vrangstrupvej 94
Vrangstrup
4171 Glumsø
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Birkelundsvej 10
Tyvelse
4171 Glumsø
 
Tlf. 5764 6014 mobil: 9243 5908

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tyvelse-Vrangstrup-Aversi-Tybjerg-Sandby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 36146850
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk