Menighedsråd

Tyvelse-Vrangstrup-Aversi-Tybjerg-Sandby Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tyvelse-Vrangstrup-Aversi-Tybjerg-Sandby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7463@SOGN.DK
CVR: 36146850

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Assendrupvej 5
Tybjerglille
4160 Herlufmagle
Kirkeværge
Stenholmsvej 4
Tyvelse
4171 Glumsø
Kirkeværge(Vrangstrup Kirke)
Vrangstrupvej 94
Vrangstrup
4171 Glumsø
Kirkeværge(Sandby Kirke)
Sandbyparkvej 14
4171 Glumsø
Kirkeværge(Tybjerg Kirke)
Plantagevej 7
Tybjerglille Bakker
4160 Herlufmagle
Sekretær
Tornelundsvej 35
Aversi
4690 Haslev
Kontaktperson
Vrangstrupvej 59
Vrangstrup
4171 Glumsø
Menigt medlem
Vrangstrupvej 83
Vrangstrup
4171 Glumsø
Menigt medlem
Egebjergvej 250
Strandhusene
4500 Nykøbing Sj
Menigt medlem
Granskiftet 5
Aversi
4690 Haslev
Formand for valgbestyrelsen
Tingbakken 40
Tybjerglille Bakker
4160 Herlufmagle
Menigt medlem
Tornelundsvej 13
Aversi
4690 Haslev
Medlem af valgbestyrelsen
Sandbyparkvej 14
4171 Glumsø
Menigt medlem
Tyvelse Bygade 24
Tyvelse
4171 Glumsø
Kasserer
Ølsevej 3
Sandby
4171 Glumsø
Menigt medlem, Orlov
Åsøvej 45
Åsø
4171 Glumsø
Sognepræst (kirkebogsfører)
Tyvelse Kirke
Tyvelse Bygade 7
4171 Glumsø
Sognepræst (kirkebogsfører)

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.