Menighedsråd

Tversted Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tversted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8482@SOGN.DK
CVR-nummer: 60290911

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Europavej 5
Tuen
9881 Bindslev
Tlf: 20 85 09 15
Næstformand, Kasserer, Bygningssagkyndig
Fyrrevej 1B
Tversted
9881 Bindslev
Kirkeværge
Europavej 2
Tuen
9881 Bindslev
Kontaktperson
Sitkavej 7
Tversted
9881 Bindslev
Sekretær
Elkærvej 2
Tversted
9881 Bindslev
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Skagensvej 59
Tversted
9881 Bindslev
Tlf: 98931041

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.