1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tversted Sogns Menighedsråd

Formand
Europavej 5
Tuen
9881 Bindslev

Næstformand, Kasserer, Bygningssagkyndig - ikke medlem
Fyrrevej 1B
Tversted
9881 Bindslev
 

Kontaktperson
Sitkavej 7
Tversted
9881 Bindslev
 

Sekretær
Elkærvej 2
Tversted
9881 Bindslev
 

Kirkeværge, Kirkeværge - ikke medlem
Europavej 2
Tuen
9881 Bindslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Skagensvej 59
Tversted
9881 Bindslev
 
 98931041

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tversted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 60290911
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk