Menighedsråd

Tveje Merløse Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tveje Merløse Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7275@SOGN.DK
CVR-nummer: 68966728

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Provstehøjen 3
4300 Holbæk
Næstformand
Slotshaven 17
4300 Holbæk
Kontaktperson
Provstehøjen 3
4300 Holbæk
Kasserer
Valdemar Sejrsvej 55 st tv
4300 Holbæk
Formand for valgbestyrelsen
Kikhøjparken 163B
4300 Holbæk
Menigt medlem
Kirsebærdraget 42
4300 Holbæk
Medlem af valgbestyrelsen
Konsul Beÿers Allé 20 st th
4300 Holbæk
Menigt medlem
Stenhusparken 1
4300 Holbæk
Menigt medlem
Ingemannsvej 4
4200 Slagelse
Medlem af valgbestyrelsen
Poppelgården 24
4300 Holbæk
Menigt medlem
Louisevej 11
4300 Holbæk
Menigt medlem
Brostræde 11 2 tv
4300 Holbæk
Menigt medlem
Stenhusvej 37B
4300 Holbæk
Overenskomstansat sognepræst
Tlf. 9282 7015 Træffes efter aftale
Sognepræst (kirkebogsfører)
Stenhusvej 16 B
4300 Holbæk
Tlf: 59440231
Tirsdag til fredag kl. 11-12 Tlf. 3034 7130 Mail: snn@km.dk Mandag er fridag
Sognepræst
4300 Holbæk
Tlf: 21310526
Træffes efter aftale Tlf. 2211 1322
Sognepræst
Kalundborgvej 191
4300 Holbæk
Træffes efter aftale, mandag er fridag Tlf.: 5118 2719 Mail: kisoe@km.dk

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.