1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tved Sogns Menighedsråd

Formand
Brændeskovvænget 25
Tved
5700 Svendborg
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Kildetoften 12
Tved
5700 Svendborg

Kirkeværge
Knud Urnes Vej 15
Tved
5700 Svendborg
 

Kasserer
Skovhaven 28
Tved
5700 Svendborg
 

Kontaktperson
 

Menigt medlem
Heldagergårdsvej 29
Heldager
5700 Svendborg
 

Menigt medlem
Damgårdsvej 48
Tved
5700 Svendborg
 

Menigt medlem
Kandestedvej 262
Hulsig
9990 Skagen
 

Menigt medlem
Damgårdsvej 48
Tved
5700 Svendborg
 

Formand for valgbestyrelsen
Tved Kirkevej 24
Tved
5700 Svendborg
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tved Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22109316
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk