Menighedsråd

Tved Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tved Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7680@SOGN.DK
CVR: 22109316

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Brændeskovvej 37
Tved
5700 Svendborg
Tlf: 22588287
Næstformand
Ørbækvej 155
Tved
5700 Svendborg
Kirkeværge
Ørbækvej 136
Tved
5700 Svendborg
Tlf: 42910025
Kontaktperson
Ørkildsgade 14 1
5700 Svendborg
Sekretær
Kildetoften 3
Tved
5700 Svendborg
Kasserer
Ellen Grubbes Vej 46
Tved
5700 Svendborg
Medlem af valgbestyrelsen
Tved Kirkevej 4
Tved
5700 Svendborg
Sognepræst (kirkebogsfører)
Tved Kirkevej 1A
5700 Svendborg
Mandag fri

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.