Menighedsråd

Turup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Turup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7806@SOGN.DK
CVR: 61849912

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Willemoesgade 2C 1 th
5610 Assens
Tlf: 23 48 06 75
flydende
Næstformand, Kirkeværge
Elmelundsvej 14
Turup
5610 Assens
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Langstedgyden 52
Turup
5610 Assens
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Turupvej 35
Turup
5610 Assens
Kontaktperson
Turupvej 69
Turup
5610 Assens
Sognepræst (kirkebogsfører)
Sandager Kirkevej 26
Sandager
5610 Assens
Tlf: 64791028
Mandag fridag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.