1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Tunø Sogns Menighedsråd

Formand
Søndenom 30
8799 Tunø Kattegat
 

Næstformand
Revet 5
8799 Tunø Kattegat
 

Kasserer, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Tunø Hovedgade 13
8799 Tunø Kattegat

Kirkeværge - ikke medlem
Tunø Hovedgade 80
8799 Tunø Kattegat
 
 86553021

Menigt medlem
Tunø Hovedgade 13
8799 Tunø Kattegat
 

Menigt medlem
Tunø Hovedgade 19A st tv
8799 Tunø Kattegat
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hou Sognegård
Søndergade 17
8300 Odder
 
 86556050

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tunø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 25461916

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk