Menighedsråd

Tunø Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tunø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8086@SOGN.DK
CVR-nummer: 25461916

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Søndenom 30
8799 Tunø Kattegat
Tlf: 86159192
Næstformand
Revet 5
8799 Tunø Kattegat
Sekretær, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Tunø Hovedgade 82
8799 Tunø Kattegat
Tlf: 50719230
Kasserer
Dyrhave 69
6200 Aabenraa
Tlf: 23251001
Menigt medlem
Tovten 7
8799 Tunø Kattegat
Tlf: 21496407
Sognepræst (kirkebogsfører)
Tunø Hovedgade 24
8799 Tunø Kattegat
Tlf: 29291531
Provst
Kirkesti 5
8300 Odder
Tlf: 86540196
Sognepræst (kirkebogsfører)
Rodstensgade 11
8300 Odder
Sognepræst
Kirkesti 5
8300 Odder
Tlf: 24595060
Sognepræst
Røddalsminde 10
8300 Odder
Tlf: 20318050

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.