1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tulstrup Sogns Menighedsråd

Formand
Tulstrupvej 58
8680 Ry
 

Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Hyllingvej 1
8680 Ry
 

Medlem af valgbestyrelsen
Randersvej 99
8680 Ry

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Tulstrupvej 67
8680 Ry
 

Kasserer
Skæggeskovvej 1
8680 Ry
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Anedalvej 1
8600 Silkeborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstebakken 11
8680 Ry
 
 86891417

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tulstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38651617
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk