1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tullebølle-Tranekær-Bøstrup Sognes Menighedsråd

Formand
Frellesvigvej 17
Frellesvig
5953 Tranekær
 

Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Kirsebærvænget 30
Tullebølle
5953 Tranekær
 

Kirkeværge, Kasserer
Stengadevej 13
Bammeskov
5953 Tranekær
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Snødevej 15
Mileskov
5953 Tranekær
 

Menigt medlem
Skebjergvej 18 st mf
Skebjerg
5953 Tranekær
 

Menigt medlem
Nordre Strandvej 2
Lejbølle
5953 Tranekær
 

Menigt medlem
Stengadevej 1
Tranekær
5953 Tranekær
 

Menigt medlem
Solskrænten 10
Tullebølle
5953 Tranekær
 

Formand for valgbestyrelsen
Stengadevej 1
Tranekær
5953 Tranekær
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem, Kontaktperson - født medlem
Houvej 32
Lohals
5953 Tranekær
 
 62551264

Sognepræst
Bygaden 69
5953 Tranekær
 
 62 50 22 50

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tullebølle-Tranekær-Bøstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34676720
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk