1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Trige Sogns Menighedsråd

Formand
Trige Parkvej 9 1 th
8380 Trige

Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Parallelvej 67
8380 Trige

Medlem af valgbestyrelsen
Gartnerparken 43
8380 Trige

Kasserer, Sekretær
Bjørnshøjvej 16
8380 Trige

Kirkeværge - ikke medlem
Mosegårdsparken 35
Spørring
8380 Trige
 
 F 86 98 93 32
M 24 88 84 02

Menigt medlem
Bjørnshøjvej 18
8380 Trige

Menigt medlem
Rødlervænget 4
8380 Trige
 

Medlem af valgbestyrelsen
Byhøjtoften 21
8380 Trige
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Lergravvej 2 A
8380 Trige
 
 40522632
Efter aftale. Mandag er fridag

Sognepræst
Skt. Lucas Kirkepl. 6 2 th
8000 Aarhus C
 
Mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Trige Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 57716428
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk