1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Midt-Hanherred Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Højgaardsvej 2
Skovsgaard
9460 Brovst
 
 20641146

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Koldmose Kirkevej 10
9460 Brovst
 

Kirkeværge
Erik Banners Vej 55
Attrup
9460 Brovst
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Møgelvold 52
9460 Brovst
 

Sekretær
Ejstrupvej 11
Tranum
9460 Brovst
 

Menigt medlem
Nordvangsvej 15
Skovsgård
9460 Brovst
 

Menigt medlem
Martin A Hansens Vej 16
Ny Skovsgård
9460 Brovst
 

Menigt medlem
Mølgårds Mark 8
9460 Brovst
 

Menigt medlem
Hjortdalvej 373
Bækken
9460 Brovst
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Præstegårdsvej 4
Skovsgård
9460 Brovst
 

Sognepræst, Født medlem
Østbakken 4
Tranum
9460 Brovst
 

Menigt medlem
Tranhøj 38
Tranum
9460 Brovst
 

Menigt medlem, Orlov
Fosdalvej 15
Lerup
9460 Brovst
 

Menigt medlem
Karen Blixens Vej 5
Ny Skovsgård
9460 Brovst
 

Medlem af valgbestyrelsen
Under Gyden 9
Torslev
9460 Brovst
 

Menigt medlem, Orlov
Ejstrupvej 1
Tranum
9460 Brovst
 

Sognepræst
Østbakken 4
Tranum
9460 Brovst
 
 98235037

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Midt-Hanherred Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10201411
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk