Menighedsråd

Fjaltring-Trans Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Fjaltring-Trans Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8865@SOGN.DK
CVR: 13765111

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Transvej 87
Trans
7620 Lemvig
Næstformand, Kasserer
Fjaltringbyvej 21A
Fjaltring
7620 Lemvig
Kontaktperson
Fuglebakken 11
7650 Bøvlingbjerg
Sekretær
Fjaltringbyvej 64
Fjaltring
7620 Lemvig
Medlem af valgbestyrelsen
Lisbyvej 4
Fjaltring
7620 Lemvig
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Mårupgårdvej 6
Fjaltring
7620 Lemvig
Sognepræst (kirkebogsfører)
Lomborgvej 108
Lomborg
7620 Lemvig
Tlf: 97889011
Overenskomstansat sognepræst
Gåskærvej 23
Vandborg
7620 Lemvig
Tlf: 97836326

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.