1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Trandum Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Åglimt 33
Mogenstrup
7800 Skive
 

Næstformand, Kasserer, Sekretær
Tingvej 11B
Mogenstrup
7800 Skive
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Tingvej 40
Mogenstrup
7800 Skive
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Tingvej 76
Trandum
7800 Skive
 

Menigt medlem
Herningvej 77
Røjbæk
7540 Haderup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hjerlhedevej 3
Sevel
7830 Vinderup
 
 20457422

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Trandum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16687618
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk