Menighedsråd

Trandum Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Trandum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9203@SOGN.DK
CVR: 16687618

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Åglimt 33
Mogenstrup
7800 Skive
Næstformand, Kasserer, Sekretær
Tingvej 11B
Mogenstrup
7800 Skive
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Tingvej 76
Trandum
7800 Skive
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Tingvej 40
Mogenstrup
7800 Skive
Menigt medlem
Herningvej 77
Røjbæk
7540 Haderup

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.