Menighedsråd

Tønning-Træden Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tønning-Træden Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7996@SOGN.DK
CVR-nummer: 40676228

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Almindehøjvej 6
Tønning
8740 Brædstrup
Næstformand, Kontaktperson
Bredvadmøllevej 17
Træden
8740 Brædstrup
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Trædenvej 2
Træden
8740 Brædstrup
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Skolebakken 36
Tønning
8740 Brædstrup
Menigt medlem
Potmosevej 1
Sattrup
8752 Østbirk
Kirkeværge
Smedebakken 7
Tønning
8740 Brædstrup
Sognepræst
Lindeparken 48 1 tv
8600 Silkeborg
Tlf: 31611768
Sognepræst (kirkebogsfører)
Ring Søpark 33
8740 Brædstrup
Tlf: 29778396
Sognepræst (kirkebogsfører)
Gl. Ryevej 9
Sdr. Vissing
8740 Brædstrup
Tlf: 75760026

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.