1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd

Formand
Skørpingvej 19
Siem
9575 Terndrup

Næstformand, Kontaktperson
Askildrupvej 21
St Brøndum
9520 Skørping

Kirkeværge, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Skørpingvej 19
Siem
9575 Terndrup

Kirkeværge
Brøndumvej 20
St Brøndum
9520 Skørping

Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Ejstrupvej 23
St Brøndum
9520 Skørping

Menigt medlem
Brøndumvej 47
St Brøndum
9520 Skørping

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Thorup Kirkevej 3
Thorup
9520 Skørping

Menigt medlem
Madum Søvej 28
Hellum
9520 Skørping
 

Menigt medlem
Brøndumvej 56
St Brøndum
9520 Skørping
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Marcussens Bro 4
9560 Hadsund
 
 98339207

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34741891
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk