Menighedsråd

Torup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Torup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7408@SOGN.DK
CVR-nummer: 58004618

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Bjarnehøjvej 6
3390 Hundested
Tlf: 22 47 14 71
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Bagerstræde 7 st tv
3390 Hundested
Kirkeværge
Ll Karlsmindevej 2
3390 Hundested
Tlf: 47 93 95 40
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Sandvejen 33
3390 Hundested
Tlf: 60 88 54 47
Menigt medlem
Ildervej 8
3390 Hundested
Menigt medlem
Petuniavej 10
3390 Hundested
Menigt medlem
Hejrevej 5
Sønder Strødam
3400 Hillerød
Menigt medlem
Ll Karlsmindevej 2
3390 Hundested
Menigt medlem
Fredens Alle 6B
3390 Hundested
Menigt medlem
Lagerbakken 6
3390 Hundested
Menigt medlem, Orlov
Lerbjergvej 8
3390 Hundested
Menigt medlem
Brøndalstien 21
3390 Hundested
Menigt medlem
Hyacintvej 3
3390 Hundested
Sognepræst
Klinken 42
Niverød
2990 Nivå
Tlf: 23287108
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Kirkebakken 4
3390 Hundested
Tlf: 47937320
Træffes tirsdag og onsdag kl. 10-11 samt torsdag kl. 16-18.
Sognepræst, Født medlem
Tlf: 49141025
Træffes bedst morgen og eftermiddag undtagen mandag.
Sognepræst, Født medlem
Haldvejen 7
3390 Hundested
Tlf: 47923025
mandage fri

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.