Menighedsråd

Fjordpastoratets Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Fjordpastoratets Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8093@SOGN.DK
CVR: 36588616

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Smedegade 31
Ørting
8300 Odder
Tlf: 20323318
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Lille Torupvej 9
8350 Hundslund
Menigt medlem
Krogstrupvej 1
Torrild
8300 Odder
Tlf: 40195730
Menigt medlem
Alrøvej 360
Alrø
8300 Odder
Menigt medlem
Bilsbækvej 105
Ørting
8300 Odder
Kontaktperson
Alrøvej 374
Alrø
8300 Odder
Kasserer
Gunnar Madsensgade 18
Gylling
8300 Odder
Menigt medlem
Assebækvej 1A
Falling
8300 Odder
Menigt medlem
Trustrupvej 12
Trustrup
8350 Hundslund
Kirkeværge
Ellelausvej 16
Hvolbæk
8660 Skanderborg
Kirkeværge
Halkærvej 15
Lerdrup
8300 Odder
Sognepræst (kirkebogsfører)
Bilsbækvej 34, Ørting
8300 Odder
Sognepræst
Tlf: 29264878

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.