1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tommerup Sogns Menighedsråd

Formand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Møller Eriksensvej 18
5690 Tommerup
 

Næstformand, Kasserer, Kontaktperson
Vestervangen 80
5690 Tommerup
 

Kirkeværge
Skovstrupvej 35
5690 Tommerup
 

Menigt medlem
Skovstrupvej 12
5690 Tommerup
 

Formand for valgbestyrelsen
Kamgårdsvej 35
5690 Tommerup
 

Menigt medlem
Kastaniely 18
5690 Tommerup
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Kamgårdsvej 35
5690 Tommerup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkebjerg 2
5690 Tommerup
 
 64761254
Alle dage, undtagen mandag. NB. Mobilnummer 61706217

Sognepræst
Kildebjerggård 50
Tommerup st.
5690 Tommerup
 
 30333184

Overenskomstansat sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tommerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 58693316
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk