1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Olstrupvej 139
4684 Holmegaard

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Bøgesøvej 27A
Mogenstrup
4700 Næstved
 

Menigt medlem
Skovvej 17
Holme-Olstrup
4684 Holmegaard

Kontaktperson
Stationsvej 62
Holme-Olstrup
4684 Holmegaard
 

Sekretær - ikke medlem
Toksværd Bygade 61
Toksværd
4684 Holmegaard
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Kasserer - født medlem, Født medlem
Toksværd Bygade 61
4684 Holmegaard
 
 55562046
Træffes efter aftale.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 25052013
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk