Menighedsråd

Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7499@SOGN.DK
CVR: 25052013

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson - født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Olstrupvej 139
4684 Holmegaard
Tlf: 22327980
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Bøgesøvej 27A
Mogenstrup
4700 Næstved
Menigt medlem
Skovvej 17
Holme-Olstrup
4684 Holmegaard
Tlf: 23302236
Sognepræst (kirkebogsfører), Kasserer - født medlem, Født medlem
Toksværd Bygade 61
4684 Holmegaard
Tlf: 55562046
Træffes efter aftale.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.