1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tømmerby Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kærupvej 105
Bjerget
7741 Frøstrup
 
 21601654
Else Gregersen

Næstformand, Kirkeværge
Højstrupvej 25
Højstrup
7741 Frøstrup
 
Jørgen Vigsø

Kontaktperson
Storkevej 8
7741 Frøstrup
 
 60211043
Anna Grethe Sørensen

Kasserer
Blommevej 13
7741 Frøstrup
 

Menigt medlem
Tømmerbyvej 49
Tømmerby
7741 Frøstrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 40
7741 Frøstrup
 
 97991002
Mandag er fast fridag.
Julius Sebastian Bang Holst

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tømmerby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 60474915
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk