Menighedsråd

Tømmerby Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tømmerby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8714@SOGN.DK
CVR-nummer: 60474915

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Højstrupvej 25
Højstrup
7741 Frøstrup
Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Storkevej 8
7741 Frøstrup
Tlf: 60211043
Kontaktperson
Storkevej 15
7741 Frøstrup
Kirkeværge
Svalevej 2
7741 Frøstrup
Menigt medlem
Kirkevej 34
7741 Frøstrup
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Kirkevej 40
7741 Frøstrup
Tlf: 97991002
Mandag er fast fridag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.