1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tølløse Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Tjørnedevej 62
Tjørnede
4340 Tølløse
 

Næstformand, Kontaktperson
Valmuevej 11
4340 Tølløse
 

Kirkeværge, Kirkeværge - ikke medlem(Tølløse Kirke)
Dalvænget 91
4340 Tølløse
 
 25776230

Kasserer
Møllegårdsvej 10
Gl. Tølløse
4340 Tølløse
 

Menigt medlem
Valmuevej 10
4340 Tølløse
 

Menigt medlem
Østergade 83
4340 Tølløse
 

Medlem af valgbestyrelsen
Tjørnedevej 67
Tjørnede
4340 Tølløse
 

Formand for valgbestyrelsen
Allegårdsvej 4
Lunderød
4340 Tølløse
 

Sekretær - ikke medlem
Torvevej 3
Gl. Tølløse
4340 Tølløse
 

Overenskomstansat sognepræst
Tølløse Kirkekontor
Nybyvej 12, Gl. Tølløse
4340 Tølløse
 
 24477078

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tølløse Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 60971110
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk