Menighedsråd

Tølløse Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tølløse Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7284@SOGN.DK
CVR: 60971110

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Nybyvej 67
4340 Tølløse
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Hjortholmvej 61
4340 Tølløse
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Nybyvej 12
Gl. Tølløse
4340 Tølløse
Bygningskyndig
Jernstøberiet 2 st 3
4300 Holbæk
Menigt medlem
Nybyvej 2
Gl. Tølløse
4340 Tølløse
Kasserer
Mutzuvej 8 1 14
2500 Valby
Kontaktperson
Gl. Skovvej 37
Nyby
4340 Tølløse
Kirkeværge
Stengårdsvej 14
Lunderød
4340 Tølløse
Født medlem
Grevingevej 18
2700 Brønshøj
Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Fledskovvej 11
Nr. Vallenderød
4340 Tølløse
Kst. overenskomstansat sognepræst
Tølløse Kirkekontor
Nybyvej 12, Gl. Tølløse
4340 Tølløse
Tlf: 92155661

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.