Menighedsråd

Todbjerg-Mejlby Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Todbjerg-Mejlby Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8247@SOGN.DK
CVR-nummer: 37970972

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Klokbakken 13
Todbjerg
8530 Hjortshøj
Tlf: 25 67 04 37
Næstformand, Sekretær
Bøggildsvej 38
Todbjerg
8530 Hjortshøj
Tlf: 51 20 44 29
Kontaktperson
Kalstrup 7
Mejlby
8530 Hjortshøj
Tlf: 26 85 51 17
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Lindå Hede 12
Lindå
8543 Hornslet
Menigt medlem
Mejlbyvej 692
Mejlby
8530 Hjortshøj
Menigt medlem
Clemensvej 9
Bendstrup
8530 Hjortshøj
Kasserer, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Bøggildsvej 2
Todbjerg
8530 Hjortshøj
Tlf: 6052 0348
Kirkeværge
Dammen 3
Todbjerg
8530 Hjortshøj
Tlf: 51 16 32 51
Menigt medlem
Engtoftevej 6B
Todbjerg
8530 Hjortshøj
Tlf: 86 21 14 25 og 26 27 14 25
Sognepræst (kirkebogsfører)
Bøggildsvej 16
Todbjerg
8530 Hjortshøj
Tlf: 86999005
Træffes ikke mandag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.