Menighedsråd

Tjørring Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tjørring Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8805@SOGN.DK
CVR: 13730415

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Børglumvej 28
Tjørring
7400 Herning
Tlf: 29691264
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Gisselfeldvej 35
Tjørring
7400 Herning
Tlf: 41428001
Kontaktperson
Bymarksvej 19
Tjørring
7400 Herning
Tlf: 23411987
Sekretær
Rosenholmvej 122
Tjørring
7400 Herning
Tlf: 61307805
Menigt medlem
Digevej 24
Tjørring
7400 Herning
Tlf: 30273846
Menigt medlem
Liselundvej 23
Tjørring
7400 Herning
Tlf: 22439150
Menigt medlem
Liselundvej 38
Tjørring
7400 Herning
Tlf: 24982672
Menigt medlem
Klintevænget 3
Tjørring
7400 Herning
Kasserer
Blomstertoften 123
Tjørring
7400 Herning
Menigt medlem
Jordbærmarken 101
Tjørring
7400 Herning
Tlf: 26237414
Sognepræst (kirkebogsfører)
Østerbyvej 8
Tjørring
7400 Herning
Tlf: 60660848
Træffes alle dage undtagen mandag
Sognepræst
Ørre Byvej 88
Ørre
7400 Herning
Tlf: 42465744
Træffes alle dage undtagen fredag.
Overenskomstansat sognepræst
Museumsgade 43
7400 Herning
tlf. 6177 3195 Træffes alle dage undtagen mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.