Menighedsråd

Tistrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tistrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8870@SOGN.DK
CVR-nummer: 65526212

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Gødsvangvej 32
6870 Ølgod
Tlf: 75241260/25275668
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Møllegade 10
6862 Tistrup
Kasserer
Elmevej 9
6862 Tistrup
Tlf: 24604630
Medlem af valgbestyrelsen
Engholmvej 3
Snorup
6862 Tistrup
Tlf: 75299656/40968439
Kirkeværge, Kontaktperson
Møllegade 11
6862 Tistrup
Tlf: 50970045
Menigt medlem
Rønnealle 4
6862 Tistrup
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Tistrup Kirkevej 13
6862 Tistrup
Tlf: 75299308

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.