Menighedsråd

Tiset Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tiset Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8106@SOGN.DK
CVR: 22950517

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Fastrupvej 35
Fastrup
8355 Solbjerg
Tlf: 40254080
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Solbjerg Hovedgade 54
8355 Solbjerg
Kasserer
Gammel Horsensvej 68
8355 Solbjerg
Menigt medlem
Solbjerg Hedevej 30
8355 Solbjerg
Medlem af valgbestyrelsen
Hovvejen 41
Ingerslev
8361 Hasselager
Kontaktperson
Solbjerg Hedevej 28
8355 Solbjerg
Kirkeværge
Tisetvej 29
Tiset
8355 Solbjerg
Sognepræst (kirkebogsfører)
Gl. Horsensvej 77
8355 Solbjerg
Tlf: 86927330

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.