1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Toftlund-Tirslund Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Østervang 3
6520 Toftlund
 

Næstformand
Kastanievej 16
6520 Toftlund
 

Sekretær
Vesbjergvej 8
Ørderup
6520 Toftlund
 

Kontaktperson
Ørderup Kirkevej 48
6520 Toftlund
 

Medlem af valgbestyrelsen
Timmelsvang 17A
6520 Toftlund
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Tårnvej 1
6520 Toftlund
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Haverbækvej 11
6520 Toftlund
 

Medlem af valgbestyrelsen
Skovvej 1
6520 Toftlund
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Haverbækvej 2
Gøttrup
6520 Toftlund
 

Menigt medlem
Hyrup Skovvej 8
Hyrup
6520 Toftlund
 

Menigt medlem
Elmevej 5
6520 Toftlund
 

Menigt medlem
Tirslundvej 16
Tirslund
6541 Bevtoft
 

Medlem af valgbestyrelsen
Søndergade 20
6520 Toftlund
 

Sognepræst, Født medlem
Rugbjergvej 7
Arrild
6520 Toftlund
 
 30123681

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Toftlund-Tirslund Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 62826215
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk