Menighedsråd

Toftlund-Tirslund Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Toftlund-Tirslund Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8960@SOGN.DK
CVR-nummer: 62826215

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Østervang 3
6520 Toftlund
Næstformand
Kastanievej 16
6520 Toftlund
Kontaktperson
Ørderup Kirkevej 48
6520 Toftlund
Medlem af valgbestyrelsen
Timmelsvang 17A
6520 Toftlund
Sognepræst, Født medlem
Rugbjergvej 7
Arrild
6520 Toftlund
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Tårnvej 1
6520 Toftlund
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Haverbækvej 11
6520 Toftlund
Medlem af valgbestyrelsen
Skovvej 1
6520 Toftlund
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Haverbækvej 2
Gøttrup
6520 Toftlund
Menigt medlem
Hyrup Skovvej 8
Hyrup
6520 Toftlund
Menigt medlem
Elmevej 5
6520 Toftlund
Sekretær
Vesbjergvej 8
Ørderup
6520 Toftlund
Menigt medlem
Tirslundvej 16
Tirslund
6541 Bevtoft
Medlem af valgbestyrelsen
Søndergade 20
6520 Toftlund

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.