1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tingsted Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Klodskovvej 7
Stubberup
4800 Nykøbing F
 

Næstformand
Gaabensevej 304
Bruntofte
4863 Eskilstrup
 

Kirkeværge
Gaabensevej 196
Kraghave
4800 Nykøbing F
 
 61669796
Træffes bedst efter kl 16.00 på mobiltelefonen

Kasserer
Nørrevang 1A
Kraghave
4800 Nykøbing F
 

Kontaktperson
Pyntevænget 43
Stubberup
4800 Nykøbing F
 

Menigt medlem
Gaabensevej 214
Kraghave
4800 Nykøbing F
 

Menigt medlem
Nykøbingvej 282
Nr Ørslev
4800 Nykøbing F
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Tingbanken 27
Tingsted
4800 Nykøbing F
 
 54439042

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tingsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 44732416
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk