Menighedsråd

Tingsted Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tingsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7577@SOGN.DK
CVR-nummer: 44732416

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Klodskovvej 7
Stubberup
4800 Nykøbing F
Tlf: 54439306
Næstformand, Sekretær
Gaabensevej 304
Bruntofte
4863 Eskilstrup
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Nørrevang 1A
Kraghave
4800 Nykøbing F
Tlf: 61680125
Kirkeværge
Gaabensevej 196
Kraghave
4800 Nykøbing F
Tlf: 61669796
Træffes bedst efter kl 16.00 på mobiltelefonen
Kontaktperson
Stationsvej 53
Tingsted
4800 Nykøbing F
Tlf: 23458919
Menigt medlem
Pyntevænget 43
Stubberup
4800 Nykøbing F
Menigt medlem
Nykøbingvej 282
Nr Ørslev
4800 Nykøbing F
Konstitueret sognepræst (kirkebogsfører)
Tingbanken 27
Tingsted
4800 Nykøbing F
Tlf: 54439042
Mandag fri.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.