1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tim-Stadil-Vedersø Sognes Menighedsråd

Formand
Høbrovej 17
Hee
6950 Ringkøbing

Næstformand, Kasserer
Mælkevejen 6
Vedersø
6990 Ulfborg
 

Menigt medlem
Tarpvej 13
Vedersø
6990 Ulfborg
 

Kirkeværge(Vedersø Kirke)
Nyvej 20
Vedersø
6990 Ulfborg
 

Kirkeværge(Tim Kirke), Formand for valgbestyrelsen
Østerbyvej 12
6980 Tim
 
 20685302

Kontaktperson
Søruphusvej 4
Torsted
6980 Tim
 

Kirkeværge(Stadil Kirke)
Stadilvej 44
Stadil
6980 Tim
 

Menigt medlem
Skannerupvej 12
6980 Tim
 

Menigt medlem
Opstrupvej 2
Stadil
6980 Tim
 

Menigt medlem
Halkærvej 1
Stadil
6980 Tim
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Høbrovej 3
6980 Tim
 
 97333658

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tim-Stadil-Vedersø Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 15698918
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk