1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tim-Stadil-Vedersø Sognes Menighedsråd

Formand
Tarpvej 13
Vedersø
6990 Ulfborg
 

Næstformand
Mælkevejen 6
Vedersø
6990 Ulfborg
 

Kirkeværge
Skelmosevej 61
Stadil
6980 Tim
 

Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen
Opstrupvej 2
Stadil
6980 Tim
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Nyvej 20
Vedersø
6990 Ulfborg
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Grønnevej 10
6980 Tim
 

Menigt medlem
Hovedgaden 4
6980 Tim
 

Sekretær
Vestervej 6
6980 Tim
 

Kasserer
Tim Kirkevej 4
6980 Tim
 

Kirkeværge
Skelmosevej 61
Stadil
6980 Tim
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Høbrovej 3
6980 Tim
 
 21260292
tlf.21260292

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tim-Stadil-Vedersø Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 15698918
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk