1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Tikøb Sogns Menighedsråd

Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Sønderrisvej 4
Plejelt
3230 Græsted
 

Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Vøggsvej 36
3080 Tikøb
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Søbrinken 2
Plejelt
3230 Græsted
 

Kontaktperson
Hornbækvej 524B
3080 Tikøb
 

Menigt medlem
Smedievej 177
3400 Hillerød
 

Menigt medlem
Fredensborgvej 47
Jonstrup
3480 Fredensborg
 

Menigt medlem
Smedievej 177
3400 Hillerød
 

Sekretær - ikke medlem
Ved Store Dyrehave 44 st th
3400 Hillerød
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Præstevænget 12
3080 Tikøb
 
 49758002
Rikke Pedersen

Overenskomstansat sognepræst
 
 29923051

Overenskomstansat sognepræst
Samsøvej 9
3140 Ålsgårde
 
 30717165
Jens Mikkel Togsverd

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Tikøb Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67372816
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk