Menighedsråd

Tikøb Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Tikøb Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7440@SOGN.DK
CVR: 67372816

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Vøggsvej 36
3080 Tikøb
Næstformand
Fredensborgvej 47
Jonstrup
3480 Fredensborg
Kasserer
Smedievej 177
3400 Hillerød
Menigt medlem
Munkegårdsvej 75A
3490 Kvistgård
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Søbrinken 2
Plejelt
3230 Græsted
Menigt medlem
Smedievej 177
3400 Hillerød
Kontaktperson
Hornbækvej 524B
3080 Tikøb
Overenskomstansat sognepræst
Tlf: 29923051
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Præstevænget 12
3080 Tikøb
Tlf: 49758002
Overenskomstansat sognepræst
Samsøvej 9
3140 Ålsgårde
Tlf: 30717165

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.