1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Thyregod-Vester Sognes Menighedsråd

Formand
Spurvevej 40
7160 Tørring
 
 7573 6068

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Søndergade 40
Thyregod
7323 Give

Kontaktperson
Øster Dørkenvej 4
Dørken
7323 Give

Menigt medlem
Lindetvej 3
Lindet
7323 Give

Kasserer, Sekretær
Odderbækvej 12
Ålbæk
7323 Give

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Skovkrogen 13
Vesterlund
7323 Give

Kirkeværge
Sejrupvej 67
Sejrup
7323 Give

Medlem af valgbestyrelsen
Vesterlundvej 71
Lindet
7323 Give

Menigt medlem
Skovlunden 101
Thyregod
7323 Give
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skovlunden 90
7323 Give
 
 75734022

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Thyregod-Vester Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34758131
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk