Menighedsråd

Thyborøn Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Thyborøn Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8858@SOGN.DK
CVR: 28314418

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Sprogøvej 101A
7680 Thyborøn
Tlf: 23230827
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Venøvej 8A
7680 Thyborøn
Kasserer
Sprogøvej 70A
7680 Thyborøn
Tlf: 40846549
Sognepræst (kirkebogsfører)
Frederiksgade 16
7620 Lemvig
Tlf: 21303903
Sognepræst (kirkebogsfører)

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.