1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Thurø Sogns Menighedsråd

Formand
Blåbyvej 28
Thurø
5700 Svendborg

Næstformand
Søndervej 67
Thurø
5700 Svendborg

Kirkeværge
Kastanievej 21
Thurø
5700 Svendborg

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Bjarkesvej 15
Thurø
5700 Svendborg
 
 62205651/26205651

Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Hroarsvænget 6
Thurø
5700 Svendborg

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Rødbyhøjen 47
Thurø
5700 Svendborg

Menigt medlem
Blåbærvænget 10
Thurø
5700 Svendborg
 
 61227566

Menigt medlem
Kirkestræde 13A
Thurø
5700 Svendborg
 
 99557074/23987007

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkestræde 10 B
Thurø
5700 Svendborg
 
 62205092

Sognepræst
Møllevej 17
5683 Haarby
 
 30 36 34 33

Sognepræst
Brydegårdsvej 14
5700 Svendborg

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Thurø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22938118
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk