1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Thurø Sogns Menighedsråd

Formand
Blåbærvænget 10
Thurø
5700 Svendborg
 

Næstformand
Kogtvedparken 11
5700 Svendborg
 

Formand for valgbestyrelsen
Hroarsvænget 6
Thurø
5700 Svendborg
 

Kontaktperson
Rødbyhøjen 47
Thurø
5700 Svendborg
 

Kirkeværge
Blåbyvej 22
Thurø
5700 Svendborg
 

Kasserer
Bjarkesvej 15
Thurø
5700 Svendborg
 

Menigt medlem
Søndervej 67
Thurø
5700 Svendborg
 

Menigt medlem
Søndervej 57
Thurø
5700 Svendborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkestræde 10 B
Thurø
5700 Svendborg
 
 62205092
Træffes bedst hverdage kl. 12-13, undtagen mandag, som er fridag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Thurø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 22938118

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk