Menighedsråd

Thurø Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Thurø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7689@SOGN.DK
CVR: 22938118

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Blåbyvej 28
Thurø
5700 Svendborg
Tlf: 27921801
Næstformand
Søndervej 67
Thurø
5700 Svendborg
Tlf: 21808343
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Bjarkesvej 15
Thurø
5700 Svendborg
Tlf: 62205651/26205651
Menigt medlem
Blåbærvænget 10
Thurø
5700 Svendborg
Tlf: 61227566
Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Hroarsvænget 6
Thurø
5700 Svendborg
Tlf: 61606650
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Rødbyhøjen 47
Thurø
5700 Svendborg
Tlf: 51275809
Menigt medlem
Kirkestræde 13A
Thurø
5700 Svendborg
Tlf: 99557074/23987007
Kirkeværge
Kastanievej 21
Thurø
5700 Svendborg
Tlf: 40290011
Sognepræst
Møllevej 17
5683 Haarby
Tlf: 29403068
Sognepræst
Brydegårdsvej 14
5700 Svendborg
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkestræde 10 B
Thurø
5700 Svendborg
Tlf: 62205092
Træffes bedst hverdage kl. 12-13, undtagen mandag, som er fridag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.