1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vejerslev-Aidt-Thorsø Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Thorsølundvej 23
8881 Thorsø
Erik Husum Bertelsen

Næstformand
Præstevænget 10
Vejerslev
8881 Thorsø
Inge Bugge Christiansen

Kirkeværge(Aidt Kirke)
Pittevej 2
Aidt
8881 Thorsø
 
 20102461
Kirkeværge for Aidt Kirke
Agnete Ring Sørensen

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Midgårdsvej 4
8881 Thorsø
Bodil Lykke Mose

Kasserer
Rosenparken 17
8881 Thorsø
Annie Bruhn Ebbesen

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Rosenparken 10
8881 Thorsø
Nynne-Kristin Bech Thorndal

Menigt medlem
Tungelund Bakker 33
8881 Thorsø
Jan Rosendal

Menigt medlem
Marsvej 10A
8881 Thorsø
Vicki Benedikte Nielsen

Formand for valgbestyrelsen
Borrevej 16
Borre
8850 Bjerringbro
Begitte Kviesgaard-Thomsen

Kirkeværge - ikke medlem(Vejerslev Kirke)
Boskovvej 7
Borre
8850 Bjerringbro
 
 22396325
Kirkeværge ved Vejerslev Kirke

Kirkeværge - ikke medlem(Thorsø Kirke)
Hærvejen 42
8800 Viborg
 
 30132861
Kirkeværge for Thorsø Kirke
Hans Jørgen Dahlgaard

Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 86871414 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hagenstrupvej 5
8860 Ulstrup
 
 42383102

Sognepræst (kirkebogsfører)
Skråvej 6A
Hvorslev
8860 Ulstrup
 
 86463553
Fast fridag mandag
Thit Kirkeby-Hinrup

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rigtrupvej 39
Voldum
8370 Hadsten

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vejerslev-Aidt-Thorsø Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18511711
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk