1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vejerslev-Aidt-Thorsø Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Thorsølundvej 23
8881 Thorsø

Næstformand, Kirkeværge
Præstevænget 10
Vejerslev
8881 Thorsø

Menigt medlem
Tungelund Bakker 33
8881 Thorsø

Kirkeværge(Aidt Kirke)
Pittevej 2
Aidt
8881 Thorsø
 
 20102461
Kirkeværge for Aidt Kirke

Kasserer
Rosenparken 17
8881 Thorsø

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Rosenparken 10
8881 Thorsø

Kirkeværge(Thorsø Kirke), Medlem af valgbestyrelsen
Midgårdsvej 4
8881 Thorsø

Formand for valgbestyrelsen
Bakkevej 19
Borre
8850 Bjerringbro

Menigt medlem
Marsvej 10A
8881 Thorsø

Sekretær - ikke medlem
Solbakken 10
8450 Hammel
 

Sognepræst
Niærvej 7
Haurum
8450 Hammel
 
 86964024

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkegade 25
8881 Thorsø
 
 30707815
Fast fridag mandag

Sognepræst
Skråvej 6A
Hvorslev
8860 Ulstrup
 
 86463553
Fast fridag mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vejerslev-Aidt-Thorsø Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18511711
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk